×
×

Kademeli Perçinler

PERÇİNLER

 Birbirine montajlanan iki mekanizmadan birinin hareketli olması gerektiği durumlarda uygulanan perçin çeşididir. Genel olarak tekerlek ve açılır, kapanır sistemlerde kullanılmaktadır.